โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
หมู่ที่ 7 บ้านหนองจิกรากข่า  ตำบลไร่รถ  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
เบอร์โทรศัพท์ 0817366703
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่าค่ะ...
News
08/08/2020
24/06/2020
โรงเรียนร่วมกับศิษย์เก่า นักเรียนทำแมส เพื่อแจกให้นักเรียนฟรี ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 24/06/2020
24/06/2020
Education News
Executive


Director
Administrators
Username
Password
Forgot password
รับเรื่องร้องเรียน
Link