โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
หมู่ที่ 7 บ้านหนองจิกรากข่า  ตำบลไร่รถ  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
เบอร์โทรศัพท์ 0817366703
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า ภาคเรียนที่ 1/2563

 

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

อบ.2

7

9

16

 

อบ.3

4

4

8

 

ป.1

9

6

15

 

ป.2

6

10

16

 

ป.3

12

7

19

 

ป.4

5

6

11

 

ป.5

7

8

15

 

ป.6

4

6

10

 

ม.1

9

5

14

 

ม.2

12

4

16

 

ม.3

8

3

10

 

รวม

83

68

151