โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า
หมู่ที่ 7 บ้านหนองจิกรากข่า  ตำบลไร่รถ  อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
เบอร์โทรศัพท์ 0817366703
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3